Безплатна електронна библиотека

Данъци 2008

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,55
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Данъци 2008 pdf, който ще намерите тук

Описание:

В този сборник са включени материалните данъчни закони, които уреждат данъчното облагане на доходите, печалбата и имуществата на физическите и юридическите лица и облагането на сделките и услугите с данък върху добавената стойност и акциз.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания между разпоредби на актовете, включени в сборника, и към други нормативни актове. Изданието съдържа информационно приложение, съдържащо сравнителни таблици за данъчните ставки по ЗКПО, годишни амортизационни норми, годишните и месечните скали за облагане доходите на физическите лица, за данъка върху наследството и за други местни данъци.Поместени са и извлечение от Акта за присъединяване на Република България към ЕС, карта на националната регионална държавна помощ за България, данни за публикацията на актове на правото на ЕС, цитирани в сборника, списък на двустранните договори за избягване на двойното данъчно облагане, по които е страна Република България, и справочник на актовете за изменение.

... бюджет постъпват следните местни данъци: 1 ... PDF ОСИГУРОВКИ И ДАНЪЦИ 2009 г ... . данък върху недвижимите имоти; Минимален осигурителен доход -2008 Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2008 г. ... данъци и осигуряване ...  © 2008-2019 Община ... PDF ОСИГУРОВКИ И ДАНЪЦИ 2009 г ... . ... данъци и осигуряване ...  © 2008-2019 Община Троян Created by Troyan Municipality Патентни данъци 2008г. Petyia 15.02.2008 09:25. Колеги може ли някой да каже поиеха ли размерите на патентните данъци и декларациите. Миналата седмица питах в НАП Център, още нямаше нищо готово. ... СПРАВКА ЗА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА БУРГАС - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ... Всички права запазени! ©2008-2020. Община Бургас ©2008-2020 | Условия за ... Данъци 2008 ⚫ от 【Сиби】 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. 2. (изм. с реш.№ 391/18.12.2008 г.) Издаване на дубликат на квитанция за платени данъци и такси, копия от декларации по ЗМДТ и други документи - срок на изпълнение до 7 работни дни - 3.00 лв. 3. Калкулатора Заплата служи за изчисляване на възнаграждения, осигурителни вноски и данъци на лица, работещи по трудови правоотношения. Свали за Android и iOS. Интернет страницата на община Ковачевци е усъвършенствана по проект "Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетност и контрол", договор ... Представяне на активите и пасивите по отсрочени данъци във финансовия отчет 6.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) По думите на юриста това означава, че ако задълженията за данъци е трябвало да се платят например през 2008 г., давностният срок ще тече от 1.01.2009 г. и изтича на 1.01.2014 г. Окончателни данъци Данъчно облагане на доходите на чуждестранни лица. Определени видове доходи не се включват в размера на годишния облагаем доход, но се облагат отделно с окончателен данък. Към 30 септември 2008г. печалбата след данъци на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигна 110.3 млн. лева, като нарасна с 52.9%, спрямо първото деветмесечие на 2007г. 01.04.2008 . Ръст на активите от 53%, спрямо края на 2006г. до 5 996 млн. лева. ... Към 31 декември 2007г. печалбата след данъци на Райфайзенбанк (България) ЕАД достигна 108.61 млн. лева, като нарасна със 62.18% ... 11, 4 млрд. лева са събраните приходи от данъци и осигурителни вноски за 2007 г., това съобщи днес д...