Безплатна електронна библиотека

Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК - Емилия Панайотова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,5
ISBN: 9786192260842
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Емилия Панайотова

Тук ще намерите книгата Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК pdf

Описание:

Изпълнителна е всяка дейност, извършвана при осъществяване на функциите по управление на различни сфери от обществения живот чрез упражняване на административни правомощия. В зависимост от вида на административните правомощия се обособяват и отделните форми на изпълнителна дейност. Въз основа на анализа на изпълнителната дейност във функционален и в организационен аспект се налага изводът, че за окачествяването на една дейност като “изпълнителна” не е определящо обстоятелството какъв е субектът, който я осъществява. От основно значение е съдържанието на дейността, която се осъществява. Законодателят обаче все още не е достигнал до иначе обоснованото разбиране за даване приоритет на функционалния подход при определяне характера на съответната дейност. При осъществяване на изследването е приложен комплексен подход – използвани са достиженията на общата теория на правото, на конституционното право, на правото на ЕС, на международното публично право, наред с тези на теорията на административното право и на административния процес. На основата на обхватен и задълбочен анализ на относимата към разглежданите въпроси практика на Съда на ЕС, на Европейския съд по правата на човека, на Конституционния съд, на Върховния административен съд и на другите административни съдилища са откроени проблеми в правната уредба на основните принципи на изпълнителната дейност и са направени съответни предложения de lege ferenda. Книгата е предназначена за съдии, прокурори, адвокати, студенти по право; за работещите в институциите на законодателната и изпълнителната власт; за работещите в институциите на ЕС, както и за всички, които се интересуват от административно право и административен процес.

...която извършва огромния дял от неговата работа ... Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК ... . ... наблюда-вана по пътя ... Панайотова, Емилия. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. София: Сиби, 2018, 276 с. isbn 978-619-226-084-2, cobiss.bg-id 1285614820, на с. 48 Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК ... на Сиела ще може да купите онлайн различни сб ... Административно право ... ... на Сиела ще може да купите онлайн различни сборници с лекции по Обща теория на правото, които дават представа за структурата и ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане По Закона за вреди причинени от загуби на граждани и участието на прокурор. 2. Принцип за прилагане на НА от по-висока степен - чл.5 от АПК. Основни принципи на тестера. Posted on October 27th, 2008 | by gstoychev | Тестерите не ходят на работа, за да завързват приятелства. Вярваме в Бог, всичко останало го тестваме. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. ВАЖНО! За всички поръчки направени по време на промо кампания -50% на Ciela.com!Срокът за доставка на поръчките, направени по време на промо кампанията на Онлайн ... които съществуват при функциониране на ИВ, при осъществяване на изпълнителната дейност Особеност е и линията, по която се развиват отношенията, регулирани от АП. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК. София: Сиби, 2018, 276 с. ISBN 978-619-226-084-2, COBISS.BG-ID 1285614820, на с. 177 (6) Когато съдът, на който делото е изпратено по реда на ал. 2, намери, че то е подсъдно на трети съд, той го изпраща за определяне на подсъдността на съда или състава по ал. 3 или 4 в зависимост от ... Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК ... същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната дейност. Тяхното обособяване и изясняване е осъществено ... принципи на производствата по : i d и важат за всички фази. едостатък е лошата формулировка и това, че се смесват основни и допълнителни принципи. ко сме в A : G G Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК ... същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната дейност. Тяхното обособяване и изясняване е осъществено ... Изпълнителна власт. Същност, принципи, функции и органи. Изпълнителната власт представлява една от 3-те власт функции, на които се дели единната държавна власт в съответствие с принципа за разделение на властите ... По този начин те вече са изрично дефиниран...