Безплатна електронна библиотека

Дълготрайни материални активи. Нематериални активи. - Даниела Дурина

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,61
ISBN: 954464168-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Даниела Дурина

Даниела Дурина книги Дълготрайни материални активи. Нематериални активи. epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Книгата основно е предназначена за счетоводителите, мениджърите по счетоводство и бизнес-ръководителите на малки и средни предприятия. Тя може да се ползва и от учащите се и от всички други лица, които изучават счетоводство с цел придобиване на професионални знания и умения, както и от тези, които се интересуват от проблемите на счетоводството.Изданието е съобразено с основните изисквания на счетоводните стандарти съгласно Постановление № 251 от 17.10.2007 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.Разработката се състои от две части. В първата част се разглеждат проблемите по отчитането на дълготрайните материални активи, като се разглежда основно СС16Дълготрайни материални активи.Във втората част са разгледани проблемите по отчитането на нематериалните активи и по-специално СС38 Нематериални активи.Във връзка с отчитането на тези обекти са представени и изисквания на други счетоводни стандарти.

...придобиване, амортизация и намаление Дълготрайните нематериални активи са придобитите и контролирани от предприятието установими нефинансови активи, който нямат нату Отписване на дълготрайни материални активи ... 3. Счетоводно отчитане на нематериалните дълготрайни ... ... . 11.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Дълготраен материален актив се отписва при продажба или когато не се очакват никакви икономически ... В група нетекущи дълготрайни нематериални активи могат да се включат следн ... Дълготрайни материални активи ... . - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Дълготраен материален актив се отписва при продажба или когато не се очакват никакви икономически ... В група нетекущи дълготрайни нематериални активи могат да се включат следните сметки: 1. права върху интелектуална собственост 2. права върху индустриална собственост 3. програмни продукти Целта на МСС 38 - Нематериални А...