Безплатна електронна библиотека

Българска граматика. Морфология - Руселина Ницолова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,86
ISBN: 9789540727387
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Руселина Ницолова

Всички Руселина Ницолова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

"Българска граматика. Морфология" предлага ново, теоретически издържано и непротиворечиво цялостно описание (доколкото е възможно на този етап) на българската морфология и отразява постиженията на българското езикознание през последните десетилетия. Тази граматика е от семантично-функционален тип - обърнато е най-голямо внимание на значението и употребата на морфологичните категории, като има описание и на формалната им страна. Граматиката е предназначена за студентите по българска и други филологии, по журналистика и за всички останали специалности, които изучават съвременен български език. Освен това представлява интерес за езиковедите, за учителите, за издателските работници, за журналистите иза всички, които искат да знаят повече за българския език.

..., 1969, кн. 4—5, с. 366—376.) По такъв начин беше създадена реална основа за написването на първата академична "Граматика на съвременния български книжовен език" ... 《Българска граматика. Морфология》| Руселина Ницолова ... ... . Първата граматика на българския език се нарича „Българска граматика" и е издадена от Неофит Рилски през 1835 г. в Крагуевац, столица на тогавашното Княжество Сърбия. През 1997 г. публикувах труд със заглавие Лекции по българска морфология (Пловдив: Паисий Хилендарск ... 【Българска граматика. Морфология】 УИ "Св. Климент Охридски ... ... . в Крагуевац, столица на тогавашното Княжество Сърбия. През 1997 г. публикувах труд със заглавие Лекции по българска морфология (Пловдив: Паисий Хилендарски), който с незначителни допълнения през след ващата година стана съставна част на цялостен учебник по български език [Т. Българска граматика. Морфология. София: Унив. изд. „Св. Климент Охридски", 2008, 524 с. Новият учебник по морфология на Руселина Ницолова развълнува езиковедските среди още с появяването си. Конспект за държавен изпит . СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК . При разработването на тема по съвременен български език студентите трябва да покажат осмисляне на поставения проблем, интерпретация на различни становища и ... Изданието предлага ново, теоретично издържано и непротиворечиво цялостно описание на българската морфология и отразява постиженията на българското езикознание през последните десетилетия. Българска граматика. Морфология. ... Тази книга възникна въз основа на научните ми занимания с българска граматика и лекциите ми по този предмет през последните десетилетия в Софийския ... Българска граматика. Морфология "Българска граматика. Морфология" предлага ново, теоретически издържано и непротиворечиво цялостно описание (доколкото е възможно на този етап) на българската морфология и отразява ... Ф онетика, морфология, синтаксис . Издателство на Българската академия на науките. София. Българска Академия н а Науките, Институт за български език 1991 Фонетика, морфология, синтаксис, лексикология ... Людмил Станков е завършил специалността Френска филология в Софийския университет "Св. ... Българска граматика за матурата 11. и 12. клас ... Основни понятияХарактерни особености на морфологичната система на съвременния български ... Лексика. Морфология" - 503 диалектни карти, посредством които се представят и сравняват езикови факти въз основа на материал от 2 300 селища, в които се говорят диалекти на българския език. Руселина Ницолова. Българска граматика. Морфология. Университетско изд. „Св. Климент ... Теоретична граматика на българския език Морфология от: Куцаров, Иван Костадинов Публикувано: (2007) Лекции по българска морфология : [За студентите от ПУ Паисий Хилендарски] / от: Куцаров, Иван ... "Българска граматика. Морфология" пр...