Безплатна електронна библиотека

Правен режим на културното наследство в Република България - Светослав Георгиев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,6
ISBN: 9789549314014
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Светослав Георгиев

Тук ще намерите книгата Правен режим на културното наследство в Република България pdf

Описание:

Изборът на темата на настоящето изследване е продиктуван от необходимостта от адекватна, хармонизирана с принципите на международните актове и договори правна уредба в областта на културното наследство.Главната цел е да се анализира системата за опазване на културно-историческото наследство в контекста на действащата нормативна уредба, като се разгледат нивата на взаимодействие между компетентните институции и разпределението на отговорностите между тях.На базата на този анализ са изведени нови възможности за използване на наследството като ресурс за устойчиво развитие и е направен опит да се приложат по-ефективни механизми за управление на системата от гледна точка на съвременната представа за опазването като колективен процес.Формулирани са нови принципи за по-ефективно финансиране на системата, потърсени са форми за приложение на тенденциите в подхода към културно-историческото наследство в международната система за опазване на наследството в българското законодателство.Изследването обхваща най-новите промени в нормативната уредба и е предназначено за всички професионално ангажирани в системата на културното наследство.Светослав Георгиев е магистър по Археология (1998 г, СУ "Св. Климент Охридски") и Публична администрация (2004 г., Академия на МВР).От 1999 г. работи в системата на МВР. Научните му интереси са в областта на публичната администрация, правната защита на културното наследство, администрация и управление на наследството, културен туризъм, риск мениджмънт на културното наследство.

...ария ... Наказателноправна защита на културното наследство в Република България ⚫ от Красимир ... ИКОМОС България : Български национален комитет на ... ... ... Инструменти за заштита на културното наследство / от: Ристов, Јован 1949- Публикувано: (2008) Правен режим на културното наследство в Република България / от: Георгиев, Светослав Публикувано: (2008) „(2) Който не изпълни задължение по чл. 71, ал. 1, т. 1 за недвижима културна ценност, включена в Индикативната листа за културното и прир ... Правен Свят ... . 71, ал. 1, т. 1 за недвижима културна ценност, включена в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България, или за ... Процедурите са установени в Закона за културното наследство, чл.55-57 и в наредба, която предстои да бъде издадена (в нея следва да се прецизира достъпът до регистъра и подлежащите на вписване ... Отменена с § 2, т. 1 от заключителните разпоредби на Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г.за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за ... Административни услуги, извършвани от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" Режим: 297 Регистрация на лицата, извършващи търговска дейност с културни ценности РЕШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РБ n:7 / 29.09.2009 Г. ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО (ДВ19 / 13.0 3.2009) (pdf)ЗА ТЕКСТОВЕТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВНЕСЕНИ В КС ОТ ОМБУДСМАНА НА РБ През есента на далечната 1945 г. в Лондон представители на 37 държави основават Организация на Обединените нации за образование, наука и културно наследство (ЮНЕСКО). Трябва да се отбележи, че потенциалът на културното наследство в България способства за развитие на смесени форми на туризъм, при които се посещават както културни, така и природни ... Инициативата „Чудесата на България" може да бъде включена в културната програма на българското председателство на Съвета на ЕС. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова по време на дискусия във Велики Преслав ... защитени територии за опазване на културното наследство. Промените в Закона за културното наследство - обн. ДВ, бр. 52 от 08.07.2016 г.. В: Собственост и право, 2016 г., № 9, с. 67 - 75. На с. 68 авторът Паметници на културата и културни ценности: класификация, музеефикация, правен режим за културно-историческо наследство в съвременна България. Защита на паметниците на културата и ... В книгата въз основа на анализ и оценка на съществуващата теория и практика в областта на организацията на публичната администрация в Република България се предлагат възможности за ... Георгиев, Св. 2008. Правен режим на културното наследство в Република България. София, Агато. Гяурски, Мариан, Културата на памет за комунизма в Европа | 27 Септември 2012 - В периода 2015-2018 г. не е осъществяван мониторинг на състоянието на недвижимото културно наследство, в т. ч. на архитектурни обекти в градска среда, с изключение на няколко обекта с категория ......