Безплатна електронна библиотека

Опазване и закрила на културното наследство

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,26
ISBN: 978-954-730-573-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Сборникът съдържа новия Закон закултурното наследство, който комплексно уреди опазването и закрилата накултурните ценности, представляващи национално културно наследство – реда заидентифициране, деклариране и регистриране, териториалноустройствена защита,предоставяне на концесии върху недвижими културни ценности, режима на сделки сдвижими културни ценности, правата и задълженията на собствениците, ползвателитеи държателите, условията за износ и връщане.Своето място в сборника намира имеждународноправната уредба на закрилата на културни ценности - Регламент (ЕО) №116/2009 на Съвета относно износа на паметници на културата и конвенции наЮНЕСКО по опазване на световното културно наследство.Книгата съдържаинформационно приложение с данни за публикацията на основните многостраннимеждународни договори и актове на общностното право в областта на закрилата иопазването на културното наследство, които са в сила за РепубликаБългария.

... ни. ... Културното наследство е обект на закрила от самото създаване на българската държава ... ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО - Нормативни актове - econ.bg ... . Още през 1888 г. са приети ... Услугата "експресна доставка" може да се избере на 2-ра стъпка от създаването на поръчка, ако всички продукти в кошницата са с възможност за експресна доставка и се изпълнява между 10 ч. ÷ 20 ч. в работни дни! Опазване и закрила на културното наследство ⚫ от 【Сиби】 978-954-730-573-1 Ку ... PDF културното наследство; ... . ÷ 20 ч. в работни дни! Опазване и закрила на културното наследство ⚫ от 【Сиби】 978-954-730-573-1 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г.) уведомяват незабавно НИНКН, регионалните инспекторати по опазване на културното наследство и общинските органи за настъпили увреждания по тях или за ... наследство на Република България и Конвенцията за опазване на нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. ... на чл. 37 от Закона за закрила и развитие на културата ... Закона за културното ... Опазване и съхраняване на културното наследство на арменците в България: актуално състояние и проблеми Надя Владимирова По данни на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) общият брой на обявените и декларирани недвижими културни ценности (НКЦ) е над 39 хил., от които близо 20 хил. са архитектурно-строителни, а 355 - от ... Съобщението на Комисията от 22 юли 2014 г. „За интегриран подход към културното наследство на Европа" com (2014) 477 окончателен, заключенията на Съвета от 21 май 2014 г. относно културното наследство като стратегически ресурс ... създаването на Обществен съвет за закрила на културното наследство като съвещателен орган на местно ниво. За опазване на недвижими културни ценности, застрашени от увреждане или Нематериалното културно наследство на човечеството е израз на културното многообразие на различните народи и етноси и основен фактор за сближаване, културен обмен и взаимно разбирателство между хората. Обектите на културното и природното наследство по Конвенцията са вписани в Списъка на световното културно и природно наследство. Наследството е това, което ни е завещано от миналото, това ... Закрила на културното наследство - стратегии, програми, проекти, стандарти. Разработване, развитие и интегриране на ресурси и продукти Савина Цонева, Росен Йосифов. опазване на културните богатства. Друга предпоставка за устойчиво развитие както на културното наследство, така и на обществото е пра...