Безплатна електронна библиотека

Престъпления против кредиторите - Лазар Груев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,79
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Лазар Груев

Лазар Груев книги Престъпления против кредиторите epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

....; Престъпления срещу дейността на държавните органи - чл ... Лекции по Право: 33. Общи стопански престъпления - обща ... ... . 269 и сл. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ КРЕДИТОРИТЕ ... Престъпления против реда и общественото спокойствие - лекция, ВСУ, 1994 г. , Престъпления против брака, семейството и Престъпления против стопанството (Включват общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите и в отделни стопански отрасли, против митническия режим и против паричната ... Лекции по облигационно право - проф. д.ю.н. Иван Русчев ... PDF НЕЗАЯВЯВАНЕ НА НЕПЛАТЕЖОСПОСБНОСТ ОТ УПРАВИТЕЛЯ НА ... ... ... Лекции по облигационно право - проф. д.ю.н. Иван Русчев Нп-упражнение NP - Лекции по Наказателно право на проф. Лазар Nakazatelno pravo panayotov Nakazatelno pravo obshta chast Накзателно право Обща част Оренда против кредиторите са:пропуски . в нормативната уредба на . ... престъпления засягат в най . голяма степен общес.отношения . които възникват,развиват се и се . Престъпления против паричната и кредитната система. Измама, документна измама и вещно укривателство-обща характеристика. ... Престъпления против кредиторите... 5 стр. По-важни състави на ... Престъпления против кредиторите - чл.227б - чл.227е 5. Престъпления в отделните стопански отрасли - чл.228 и сл. Престъпления против кредиторите - чл. 227б - 227е НК Престъпления против реда на управлението - чл. 269-277 НК, Престъпления, свързани с единично нарушаване границите на страната - чл. 279-281 НК, Други ... престъпления против кредиторите; против финансовата, данъчната и осигурителната система; престъпления по служба; против правосъдието; подкуп; против реда и общественото спокойствие - чл ... Престъпления против кредиторите. ... Общите стопански престъпления са онези стопански престъпления, които се отнасят не до един или друг стопански отрасъл, а могат да бъдат извършени без ......