Безплатна електронна библиотека

Обща теория на правото - Основни правни понятия - Росен Ташев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,95
ISBN: 9789547306783
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Росен Ташев

Можете да изтеглите книгата Обща теория на правото - Основни правни понятия във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Учебникът епосветен на основните правни понятия, използвани в юридическото мислене. Врамките на пет глави авторът разглежда осем основни правни понятия: източници направото, правни норми, правни принципи, юридически факти, субективни права,юридически задължения, правни отношения, субекти на правото. Около тях еизградена мрежата на повече от триста правни понятия, разгледани в книгата.Авторът подчертава, че този понятиен апарат представлява задължителният минимум,за да може юридическата общност да изгради общ език и разбиране в правниядиалог. Новото в четвъртото издание на учебника е позоваването и коментарана българска и чуждестранна общотеоретична литература, излязла в периода2004-2010 г., както и известно преструктуриране и преозначаване на учебнияматериал, за да може по-лесно да бъде изучаван от от студентите-първокурсници.Книгата е предназначена за студентите от юридическите факултети, нонесъмнено представлява интерес и за практикуващиюристи.

...тичен характер и въвежда в основните правни ... Обща теория на правото: Основни правни понятия (4 издание ... ... ... Въведение в правото Защита правата на човека История на българската държава и право История на политическите и правни учения Конституци... Древна Индия и Древен Китай имат различни традиции в правото, и исторически имат отделни школи в правната теория и практика. Артхашастра, вероятно съставена около 100 г. ... store.bg - Обща теория на правото - основни правни понятия ... ... . Артхашастра, вероятно съставена около 100 г. от новата ера (макар че съдържа и по-стари ... Даниел Вълчев български юрист и политик. Води курсове по обща теория на правото, обща теория на държавата, политически и правни учения, защита на правата на човека и др. в СУ „Св. Обща теория на правото - основни правни понятия ... В рамките на пет глави авторът разглежда осем основни правни понятия: източници на правото, правни норми, правни принципи, юридически факти ... Теорията на правото предоставя основни правни понятия, основни правни категории, основните методи и подходи за изучаването на правото. ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО ii СЕМЕСТЪР 50 въпрос: Понятия за източници на правото Има 4 разбирания за източници на правото. В исторически аспект източници се наричат археологически паметници, разни стари Документ от ... ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО (Помагало) от проф. Владимир Захаров 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО Общата теория на правото е обществена, юридическа и в редица аспекти политическа наука. Тя изучава правото и по-специално ... Философските проблеми - проблеми с ценностите в правото и правото като ценност, цел и целесъобразност на правото, методологията на правното познание, въпросите за приемствеността и противоречията в правото.... Учебният курс Обща теория на правото е задължителен елемент от подготовката на професионални юристи. ... Обща теория на правото. Основни правни понятия. С., 2010 г. Милкова, Д., Обща теория на ... обща теория на правото • обща географска характеристика на европа • макроструктура и микроструктура на правото • основни понятия на догматичната теория на правото • правен нормативен ... Обща теория на правото - основни правни понятия. С.: Сиби, 2004. 5 Ташев, Р. Теория за правната система. С.: Сиби, 2006. на курса по Обща теория на правото, нов прочит на част от важните теоретични Даниел Вълчев български юрист и политик. Води курсове по обща теория на правото, обща теория на държавата, политически и правни учения, защита на правата на човека и др. в СУ „Св. Историческо развитие на науката обща теория на правото. Правната наука има свой предмет изучаването на правото, което е единна система от норми, която регулира човешкото поведение. Купете онлайн „Обща теория на правото" от Росен Ташев. ... които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услу...