Безплатна електронна библиотека

Правилник за детската градина - Кристина Йончева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,47
ISBN: 1056953000009
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Кристина Йончева

Кристина Йончева книги Правилник за детската градина epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Препоръчваме още:Уейн ДайърЮлиан Семьонов книги

...л може да номинира себе си, друг родител на дете или ученик в детската градина или училището, както и лице по чл ... Правилник за дейността на детската градина | odz81 ... . 4, ал. 4, т. 2. ПРАВИЛНИК. ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА. НА ДГ № 93 "Чуден свят" за учебната 2019/2020 година . Настоящият правилник е приет с решение на Педагогическия съвет с протокол № 1 /10.09. 2019 г ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СМЕХОРАНИ" Общи положения. Чл. 1. Настоящият правилник се изд ... Примерен Правилник за дейността на детската градина ... ... .09. 2019 г ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СМЕХОРАНИ" Общи положения. Чл. 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование. Контрол за прилагане и спазване на пропускателния режим. Чл. 27. (1) Пазачът и помощник-възпитателите проявяват бдителност за влизането на външни лица в района и сградите на детската градина. На основание чл. 7, ал.3 и във връзка с ал.2, т.2 от Правилник за създаването, ... членове на Обществен съвет към ДГ №17 за участие в събрание в детската градина при следните условия: ... ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ" - ШУМЕН ... да уведомяват директора на детската градина за предприемане на своевременни действия за разработване на ... » Правилник за дейността на ДГ 7 ... При постъпването на децата Ви в детската градина, моля носете попълнената декларация за информирано съгласие. приема правилник за дейността на детската градина 3. приема годишния план за дейността на детската градина - план за празници и развлечения, план за квалификация, план на педагогическия ... Настоящият правилник за дейността на детската градина отменя ПДДГ приет с решение на педагогическия съвет № 2 от 17.09.2016 и утвърден със заповед на директора на ДГ № 23 / 03.10.2016г. 17. (1) В детска градина „Дружба" официален език е българският. (2) Детската градина създава условия за усвояването на книжовния български език. За член и за резервен член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на дете в детската градина, както и лице по чл. 10, т.2 от този правилник. Отговарят за работата на Здравния кабинет на детската градина, съгласно Закона за здравето, Наредба № 3 от 27.04.2000г. на МЗ за здравните кабинети, НАССР информационните табла за родителите в детската градина, чрез поставяне на разпечатана от системата справка. Чл. 36. Съгласно чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование Правилник за вътрешния...