Безплатна електронна библиотека

Закон за движението по пътищата. Правилник и наредби за прилагане на закона. Наредба №38 за провеждането на изпитите от 2004г. Наказателен кодекс - Цветан Владинов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,59
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Цветан Владинов

Можете да изтеглите книгата Закон за движението по пътищата. Правилник и наредби за прилагане на закона. Наредба №38 за провеждането на изпитите от 2004г. Наказателен кодекс във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...г. НАРЕДБА № 15 от 7.04.2008 г ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на НАРЕДБА № КО-02-56 от 12.12.1997 г. НАРЕДБА № КО-02-56 ... 【Закон за движението по пътищата. Правилник и наредби за ... ... .12.1997 г. НАРЕДБА № КО-02-56 от 12.12.1997 г. за лицензиране на изпълнители при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху ... Закон за движението по пътищата - Обн. ДВ. бр.20 от 5 Март 1999 г. - в сила от 01.09.1999 г., посл.изм. и ... Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.). Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса ... НОИ преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери, заявленията за отпускане на обезщетение за безработица към НОИ се подават само по електронен път На 17.03.2017 г. в брой 23 на „Държавен вестник" беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Наредба № 5). Указания за маркиране на насаждения в случаите на чл. 50, ал. 7 и ал. 6, т. 1 от Наредба 8 от 05.08.2011г. за сечите в горите и наличие на единични или група дървета, от друг дървесен вид. Следователно по въпросите, свързани с определяне на разходни норми на моторни превозни средства /МПС/ и по прилагането на Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране на разхода за горива и смазочни ... Съгласно чл.19, ал.1, т.2 от Закона за пътищата /ЗП/, общинските пътища се ... т.1 от Наредба №1 за организиране на движението по пътищата /обн. ДВ бр.13/10.02.2001 ... 5. на кръстовище и на по-малко от 5 метра ... Държавни помощи, Наредба за изменение на Наредба № 6 от 2002 г. за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на - 29/35; ПМС № 117 за приемане на Правилник за прилагане на Закона за - 59/1. От приемането му през 1999 г. Законът за движение по пътищата е бил променян 69 пъти, което прави средно по 4 пъти на година. НАРЕДБА № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" 17.01.20 НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция ... Ползването на пълната функционалност и съдържание на продуктите, включени в Апис 7 Уеб, е възможно след заплащане на цената за едногодишен абонамент. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за ... НАРЕДБА № 1 от 17.01.2001г. за организиране на движението по пътищата. НАРЕДБА № 18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци...