Безплатна електронна библиотека

Закон за акцизите.Тарифа за акцизите

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,55
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Закон за акцизите.Тарифа за акцизите pdf

Описание:

...сти по чл. 2, ал. 1 само в обекти, които не са включени в Поръчай "Закон за акцизите ... Закон за акцизите и данъчните складове - ИК "Труд и право" ... .Тарифа за акцизите" от Колектив на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 "а" Ред за прилагане на акцизната ставка за смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99 (Нов - ДВ, бр. 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) чл. 26д. Промени в Закона за акцизите и данъчните ск ... Закон за акцизите и данъчните складове - ИК "Труд и право" ... . 24 от 2010 г., в сила от 26.03.2010 г.) чл. 26д. Промени в Закона за акцизите и данъчните ск ладове В този раздел на брой 2 на Данъчни новини за 2018 година обобщаваме по-важните промени в Зак она за акцизите и ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ . В сила от 01.07.2006 г. Издаден от Министерството на финансите Промени в Закона за акцизите и данъчните ск ладове Данъчни новини на kpmg представя законодателни промени и тенденции в областта на данъчното облагане. Заедно с промените в Закона за здравето, с които ще се регламентира въвеждането на „санитарно извънредно положение", правителството иска да направи промени в още близо 20 нормативни акта. Единият от тях е Законът за ... По тези причини от задълженията за въвеждане на автоматизирани системи за измерване и отчетност в реално време на количествата енергийни продукти по новата т. 8 към сегашния чл. 24а, ал. 3 на ... В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр ... Закон и ред ... предвиждащи изменения в Закона за акцизите и данъчните складове, които според нас са немотивирани, влошаващи условията за осъществяване на бизнес в страната и несвързани със ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ - ДВ бр. 101 от 22.11.2013 В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда в съответствие с него правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове и наредбите по ... Обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1994 г., в сила от 1.04.1994 г., изм. и доп., бр. 58 от 27.06.1995 г., изм., бр. 70 от 8.08.1995 г., в ......