Безплатна електронна библиотека

Закон за МВР.Правилник за прилагане.Изменения 1.02.2005

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,23
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...кона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън ... 《Закон за МВР.Правилник за прилагане.Изменения 1.02.2005 ... ... ... Настоящият законопроект е изготвен в изпълнение на Решение № 484/15.08.2013 г. на Министерския съвет за одобряване на Пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест (мярка по т. 9 от приложението). С проекта се ... за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните раб ... Закон за МВР.Правилник за прилагане.Изменения 1.02.2005 ... ... . 9 от приложението). С проекта се ... за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г.) Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от ... за участието в управлението на банката се определят ... ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ (ДВ, БР. 62 ОТ 1999 Г.) В сила от 03.06.2014 г. Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г. § 1. Създава се чл. 14а: "Чл. 14а. Право да организират и осъществяват ......