Безплатна електронна библиотека

Западната философия: Платон, Декарт, Кант, Хегел - парадигми, революции, перспективи - Александър Кънев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,51
ISBN: 9548638355
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Кънев

Насладете се да четете Западната философия: Платон, Декарт, Кант, Хегел - парадигми, революции, перспективи Александър Кънев epub книги безплатно

Описание:

...i (София: Лик, 1997-1998) 16. Хегел, Лекции по история на философията i-iii (София: Наука и Изкуство, 1982) 17 ... Книги на Александър Кънев в книжарница Bookpoint ... . Хегел, Науката логика i-ii (София: Европа, 2001) 18. Декарт съществуват вродени идеи, които сами . ... революции, за смяната на научните стандарти ... Тестът е разработен от учебник по Философия за 9. клас на издателство "Анубис". Въпросите са ... блог на Димка: November 2010 ... ... Тестът е разработен от учебник по Философия за 9. клас на издателство "Анубис". Въпросите са само ... Западната философия : Парадигми, революции, перспективи / Александър Кънев . - София : Идея, 2005 . - 20 см ... Кант 9 командировки 58 компютри 102 201 203 205 компютърна графика 195 философия) във Философски факултет на СУ " Св. Климент Охридски" доц. д-р Александър Методиев Кънев е единствен кандидат. Той е представил следните трудове: Добрев, Добромир Дискусии върху политическата философия на xx век, бр. 2, 2014, 156-163; Философия на западната система за сигурност и нейните основни опоненти, бр. 3, 2015, 239-260. Формиране на оценката по дисциплината 1 % от оценката: Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) Дисциплината "Етика на управлението" цели да запознае студентите с основните концепции, идеи и идеологии за етиката на управлението, както и с класически автори и книги в областта на тази проблематика, както в ... В сферата на социалната философия Хегел се противопоставя на индивидуализма на Лок и на теориите за обществения договор, и се връща към холисткия, организмичен възглед за превъзходството ... Новата книга на Александър Кънев Западната философия излиза с подзаглавие "парадигми, революции, перспективи" като според автора "въпросът за преспективите на западната философия е по ... Коста Бенчев* Abstract: Once More on the Typology of Contemporary Philosophical Situation. Now - From a Point of View of The Attitude of Schools Towards the Oppositions "Showing" - "Presenting" and "Whole" - "Parts". This short study proposes a typology of the analytical / continental gap between some of the main philosophical schools of to-day. Василен Василев Abstract: Markus Gabriel's New Realism. An account and a critical commentary on the ontology of fields of sense. The main goal of the following article is to present, for the first time in Bulgarian, a detailed account of Markus Gabriel`s ontology of fields of sense, which plays a crucial part of his project… Преминаването през тези етапи и свързаните с тях забележителни процеси могат с пълно право да се характеризират като последователни смени на парадигмата, т.е. те имат измеренията (най ... На Платон дължим идеята, че всички ние още от раждането сме зазидани в мрака на една пещера, без да узнаваме никога как е започнало това, нито как би могло да свърши. Западната мощ позволява в края на xix в. имперските метрополии да придобият и да натрупат територии и поданици в удивителен мащаб. През 1800 г. например западните сили претендират, че ... Humanités; Philosophie; BULLETIN CARTÉSIEN XXXVIII publié par le Centre d`Études. publicité Думите на Декарт "Cogito ergo sum", които могат да се приемат като мото на Новото време, което е времето на прогреса, явно се намират в противоречие с Хайдегеровите, че "ние още не мислим" (Heidegger 1994: 124 ). Кант, отговар...