Безплатна електронна библиотека

Земеделски земи - (собственост, ползване, аренда)

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,40
ISBN: 978-954-730-724-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Земеделски земи - (собственост, ползване, аренда) epub книги безплатно

Описание:

Сборникът включва нормативните актове, уреждащи собствеността и ползването наземеделските земи, възстановяването на правата на собствениците, арендата вземеделието, определянето на цени на земеделските земи, опазването от уврежданеи подобряването на плодородието на земеделските земи, както и условията и редаза промяна на тяхното предназначение.Текстовете са анотирани с предишниредакции на изменени и отменени разпоредби, с препращания към други нормативниактове и с вътрешни препращания между правни норми, включени всборника.

...и земи, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22 ... Нови положения в правния режим на сключването на договори ... ... .5.2013 г. на министъра на земеделието и храните: 23.00 kb Собственик може да предостави земята си за ползване от земеделски производител срещу заплащане на наем(рента) чрез обикновен договор за наем или чрез договор за аренда. 1. нотариални актове, решения на общинс ... Аренда и рента в ... - Земи ... . 1. нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, вписани договори, с които се придобива право на собственост върху земеделски земи, или решения по чл. 37е, ал. 4 от Закона за ... Чл. 1. (1) Земеделски земи по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) са тези, които са предназначени за земеделско производство и: 1. (Изм. Защита при неправомерно ползване на земеделски земи. ВЪПРОС: Установих, че друг ползвател частично е навлязъл в имот, който ползвам в реални граници, и е изорал пътя до него, с което ми е отнет достъпа до имота. Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА Показани от 101 до 180 (стр. 2 от 2) Купувам земеделски земи в Русенско на най-добрите цени.БЕЗПЛАТНО съдействие при изготвянето на необходимите документи.Специални цени за: Ветово,Писанец,Цар Калоян,Костанденец,Ново село,Бяла,Две могили,Бъзън.Най ... Професионално управление на земеделски активи - покупко-продажба на земи, отдаване под наем, аренда, замяна, покупка на земеделски стопанства Земеделски земи - Списък и Анализ на Новините. Земеделски земи актуални новини от Банско и Разлог. Купувам земеделски земи в Русенско на най-добрите цени.БЕЗПЛАТНО съдействие при изготвянето на необходимите документи.Специални цени за: Ветово,Писанец,Цар Калоян,Костанденец,Ново село,Бяла,Две могили,Бъзън.Най ... Договорът за аренда дава специална защита на обществените отношения по предоставяне на ползването на земеделски земи, насочена към създаване на условия за по-ефективно използване на ... Собственост и ползване на земеделски земи, гори, терени ... Защита при неправомерно ползване на земеделски земи Тип на документа: ... Вписване на договор за аренда в земеделието в новата ... Според чл. 3в, ал. 2 юридически лица, с регистрация по българското законодателство по-малко от 5 години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, когато съдружниците в ... Министерството на земеделието, храните и горите ежегодно администрира по бюджета си приходите от: таксите по чл. 30, ал. 1; приходите от наем и аренда за ползване на земи от Държавния поземлен ... 17. Договор за съвместна дейност за ползване на земеделски земи. 18. Други актове, посочени в номенклатура от съдържанието на zem-формата. Забележка....