Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2010 година: Държавно обществено осигуряване. Допълнително пенсионно осигуряване - Валентина Кръстева; Даниела Асенова и др.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,90
ISBN: 1312-9562
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Валентина Кръстева; Даниела Асенова и др.

Можете да изтеглите книгата Социално осигуряване 2010 година: Държавно обществено осигуряване. Допълнително пенсионно осигуряване във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Тази книга Ви предлага всичко по въпросите на социалното осигуряванепрез 2010 г.:актуалните текстове на Кодекса за социално осигуряване и на другизаконови и подзаконови нормативни актове по ДОО и по допълнителнотозадължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване; най-важните указания и писма на Националния осигурителен институт и наНационалната агенция за приходите по прилагането на законодателството; подбрани решения на Върховния административен съд; подробни авторски коментари, с акцент върху актуалните промени и срешения на практически казуси; приложна информация. Изложението отразява състоянието на законодателството към 31 март 2010г. Автори и съставители на книгата са известни и уважавани специалисти отНационалния осигурителен институт и Комисията за финансов надзорЦелевата аудитория на книгата са счетоводители, финансисти и юристи;социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси;управители на търговски дружества и предприемачи; самоосигуряващи сеграждани; преподаватели и студенти във ВУЗ.

...но социално осигуряване, Социално осигуряване 2015 ... Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за ... ... . Съдържание Книга-годишник ВЪВЕДЕНИЕ ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ... в сила през 2015 година ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Внасяне от възложителя на дължимите за Декември 2009 г. осигурителни вноски за държавно обществено оси ... 【Социално осигуряване 2010 година: Държавно обществено ... ... . осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят ... Пенсионната система у нас се състои от три стълба - Държавно обществено осигуряване (ДОО), Допълнително-задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и Доброволно пенсионно осигуряване (ДПО). nn Пенсионно осигуряване ви помага да запазите стандарта си на живот в годините след пенсиониране. Научете какви са възможностите за осигуряване и изберете вашия пенсионен фонд тук Данъци и осигуряване - Социално осигуряване Становище № 20-00-328/ 22.12.2011г. относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100 ... kоментар по допълнителното социално осигуряване - Държавно регулиране и надзор над допълнителното пенсионно осигуряване - 2010 г. Тип на документа: авторски материал ОСИГУРЯВАНЕ бр. 2/2015, година xix 1 ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ Аспасия Петкова Експерт по социално и здравно осигуряване Ключови думи: Осигурени лица, Осигурителен календар на Националната Агенция за Приходите (НАП) за месец Април 2009 г в включен и Кодекс за социално осигуряване. Ако си роден след 31.12.1959 г., ти задължително се осигуряваш освен във фонд „Пенсии" на Държавното обществено осигуряване (i стълб - Държавно обществено осигуряване), и в Универсален пенсионен фонд за втора пенсия (ii ... * Подаване на Декларация образец № 6 от лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване за внесените за 2012 г. вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително ... Фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Държавно обществено пенсионно осигуряване - НОИ. Понятия и дефиниции · Европейска система от национални и регионални сметки 2010 ... 1. във фонд „Пенсии", съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване; за лице по чл. 127, ал. 5, родено след 31 декември 1959 г., което не е упражнило правото на ... Държавно обществено осигуряване - Коментар по възникване, времетраене и прекратяване на осигуряването - 2004 г. Държавно обществено осигуряване - Коментар по осигурителен доход. Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключи- ... които подлежат на държавно обществено осигуряване, се осигуряват във: ... без застраховане и допълнително пенсионно ... Социалното осигуряване в България се урежда с Коде...