Безплатна електронна библиотека

Закон за данъците върху доходите на физическите лица 2013

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,67
ISBN: 978954951478xxxxx
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Общи положения.Обща годишна данъчна основа.Окончателни данъци.Данъчни ставки. Определяне, удържане и внасяне на данъка. Деклариране.Предоставянена информация, приложими разпоредби на други закони и възстановяване наданък, удържан в друга държава - членка на Европейския съюз.Административно - наказателни разпоредби.

...корпоративното подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физически лица, Закон за ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... 30НОЕ Ноември 2013. Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИДЗДДФЛ) е ... ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА в сила от 1 януари 2013 г. В Държа ... 【Закон за данъците върху доходите на физическите лица 2013 ... ... ... ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА в сила от 1 януари 2013 г. В Държавен вестник бр . 94 от 30 ноември 2012 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за ... 2. Облагане на физически лица. Закон за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2020 г. pdf / 5448.58 KB Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, приет от ХliІ Народно събрание на 5 ноември 2013 г. ЗАКОН ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 22б, НОВ ДВ. БР. 109 ОТ 2013 Г., ОТМ. ДВ. БР. 105 ОТ 2014 Г., ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА Изх. № 24-00-7Дата: 11.04.2008 год.ОТНОСНО:Прилагането на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лицаВъв връзка с постъпили многобройни запитвания вна Националната агенция за приходите, с оглед ... ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА (ДВ, БР. 95 ОТ 2006 Г.) В сила от 01.01.2014 г. Обн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г. От 01 януари 2019 г. влизат в сила поредните изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които могат да бъдат обособени в няколко основни групи: 1. 4. физическите лица - търговци по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Търговския закон - за случаите, определени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица;...