Безплатна електронна библиотека

Нормотворческата дейност на временното руско управление в България (1877-1879) - Мария Манолова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,39
ISBN: 9789546495522
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Мария Манолова

Всички Мария Манолова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Задачата на изследването е на основата на съществуващите документи и материали да се проследи и правно да се анализира конкретната дейност на Временното руско управление при създаването институциите на Третата българска държава. Това налага да бъдат изследвани началните действия на руското управление при организирането на държавните институции, промените, които те претърпяват поради външнополитически влияния и борби, както и поради стремежа за по-пълно съобразяване с местните особености и изисквания, и да се посочи техният завършен вид такъв, какъвто им бе даден от дейците на руската гражданска власт непосредствено преди оттеглянето й от България. Така очертаната задача изисква да се пристъпи към едно по-подробно изследване на нормативния материал от този период. Това е още по-наложително, като се има предвид, че макар и да съществува богата литература за руската власт в България през време на войната от 1877-1878 г. и след това, въпросите около конкретната дейност на тази власт по създаването на българската държавна организация са слабо застъпени, тъй като повечето от изследванията имат за предмет изясняването на най-важните моменти на дипломатическата история на Руско-турската война и определянето на основните насоки на провеждания от Русия политически курс на Балканите.Настоящото изследване, което по своята същност е правноисторическо, има за цел да запълни тази празнота, като анализира дейността на руските администратори и държавници при изграждането с помощта на българите на основните отрасли на българския държавен апарат. За да се избягнат каквито и да е повторения, от вниманието на авторката съзнателно са отпаднали някои въпроси, отнасящи се до дейността на Временното руско управление, по които има подробни и задълбочени изследвания, и защото включването им би разширило извънредно много настоящата работа. Такъв е случаят с провежданата от руското управление политика по аграрния и бежанския въпрос (само скициран в труда), както и въпроса за ролята на Временното руско управление при изработването на проекта за първата българска конституция - Търновската - на Княжество България и на Органическия устав на Източна Румелия - проблеми, на които авторката на този труд е посветила отделни монографични изследвания.

...ело. 1968 6 Тодоров, Горан Д ... 《Нормотворческата дейност на временното руско управление в ... ... . Дейността на Временното руско управление в България по уреждане на аграрния и бежанския въпрос през 1877-1879 г. 1955: 6: 27-59: Тодоров, Горан Д. Проект „Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие", се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 ... - „Политическата дейн ... Нормотворческата дейност на временното руско управление в ... ... ... - „Политическата дейност на българите-католици през 30те - 70те години на xviiвек.Към историята на българската антиосманска съпротива" ... - „Временното руско управление в България през 1877 ... Заглавие на публикацията: Социални аспекти в политиката на Временното руско управление в България (1877 - 1879 г.) Издателство: АИ Ценов, 2000: isbn: 954-23-0031-x: Страници: 6 ПАРЛАМЕНТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДЕМОКРАТИЗМА В БЪЛГАРИЯ (1878-1918) . Гл.ас.д-р Николай Живков. катедра "История, философия, социология". Стопанска академия „Д.А. В Княжество България в първите години ... Дори и след края на Временното руско уп-равление, продължават да съществуват общин- ... гражданско управление (1877-1879). // ГСУ, т. По същество то продължи подетите и недовършени в Априлското въстание и Освободителната руско-турска война от 1877-1878 г. задачи: ликвидиране на османския феодализъм и осъществяване на ... Държавническа дейност в България (1877-1879) ... След края на Временното руско управление се връща в Русия, но продължава активно да кореспондира с български политически и научни дейци. ......