Безплатна електронна библиотека

Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията - Борис Милчев, Ясен Ковачев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,10
ISBN: 9789546082091
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Борис Милчев, Ясен Ковачев

Тук ще намерите книгата Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията pdf

Описание:

Тази книга предлага конкретно приложно знание по устройството на територията, проектирането и строителството след промените в законовата уредба и обособяването на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране.Представен е синтезиран коментар на актуалните промени в Закона за устройство на територията /ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г./ и в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие /ДВ, бр. 27, 28 и 66 от 26.07.2013 г./. Публикувани са нормативните текстове на двата закона, както и устройствените правилници на двете министерства.Коментарите са подготвени от Борис Милчев и Ясен Ковачев. Авторите са известни и уважавани специалисти в областта на устройството на територията, градоустройството и строителството.Целевата аудитория на книгата са практикуващи юристи – адвокати, нотариуси, юрисконсулти и съдии; архитекти, проектанти, строители и инвеститори; общински и областни администрации; експерти в специализираните държавни органи, агенции, строителни предприятия и прочее.

...я в Закона за устройство на територията" и „Процедури и приложни ... 【Новите положения в нормативната уредба на устройството на ... ... ... ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. Ковачев Новите положения в нормативната уредба на устройството ... Новите положения в нормативната уредба на Устройство на ... ... . Ковачев Новите положения в нормативната уредба на устройството на територията. София: Труд и право, 2013. Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община. Раздел i. Общи положения. 1.1. ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. (2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 г.) В общините и в районите на Столичната община и на градовете с районно деление се назначават главни архитекти по трудово или по служебно правоотношение ... На 13.05.2020 г. за обществено обсъждане бе представен проектът относно новите промени в ЗУТ (Закона за устройство на територията)....