Безплатна електронна библиотека

Закон за кадастъра и имотния регистър/ 2. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,78
ISBN: 9789547308879.
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Закон за кадастъра и имотния регистър/ 2. издание epub книги безплатно

Описание:

Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър и Законът за геодезията и картографията.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

...рия. НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ... 【Закон за кадастъра и имотния регистър/ 2. издание】 Сиби ... ... . Обн. ДВ. бр. 34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ. бр. 45 от 30 Април 2002г., ... ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ... Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление подкрепи днес за първо гласуване в зала проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Държавен вестник, официално издание на Репуб ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Държавен вестник, официално издание на Република България. (4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър изпраща проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти по ал. 2 на ... Услуги по закона за Кадастъра и имотния регистър, които се предоставят в Общинските служби по земеделие Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ - новоназначени в ОД"Земеделие" - Стара ... 5. издание актуализирано към 5 юни 2019 г. ... Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане ... За услуги от имотния регистър и за потребителите на АВ: e-mail: [email protected] тел: 0 700 121 07 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ДВ, БР. 34 ОТ 2000 Г.) Обн. ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г. , изм. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г. Закон за кадастъра и имотния регистър. ... Изпитът за младши прокурори ще е на 11 юли, а за младши следователи - на 18 юли ... Електронно издание issn 2682-9606 1. Новите правила за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри след промените в Закона за кадастъра и имотния регистър от 2014 г.; 2. (2) За нанасяне в кадастъра и за вписване в имотния регистър, както и за справки и услуги по чл. 55, 56 и 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет. Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър Конституционен съд Решение № 2 от 20 април 2004 г. по конституционно дело № 2 от 2004 г....