Безплатна електронна библиотека

Въпроси на наказателното право и съдебната практика (Към книгата има CD с електронния вариант на изданието) - Никола Филчев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: Юни, 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,70
ISBN: 9789542814757
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Никола Филчев

Тук ще намерите книгата Въпроси на наказателното право и съдебната практика (Към книгата има CD с електронния вариант на изданието) pdf

Описание:

Първа глава е посветена на теоретични въпроси на наказателното нормотворчество. Два са основните проблеми, пред които се изправя законодателят, когато създава наказателния закон. Първо, да определи кръга на престъпленията, т.е. да проведе границата между престъпното и непрестъпното поведение. За целта е необходима система от критерии за криминализация на деянията (§1). Вторият проблем е вътре в кръга на престъпното поведение да диференцира отделните престъпления и отговорността за тях. Това изисква да се категоризират престъпленията, а в рамките на дадено престъпление да се разграничат по-тежко и по-леко наказуемите му варианти, т.е. да се създадат квалифицирани състави на престъплението. Във Втора глава се разглеждат проблеми при прилагането на наказателния закон в съдебната практика. Подробно се анализират въпросите на квалификацията на престъпления, извършени в съучастие (§9) и квалификацията на престъпления, извъ­ршени „от две или повече лица“ (§10). Разглеждат се особените форми на задружна престъпна дейност (§11) и допустителство­то на престъпление като вид престъпно бездействие (§15).Трета глава включва някои Искания до Конституционния съд, които съдържат наказателноправни моменти. Забележително е Искането от 25.10.2002 г. до Конституционния съд за тълкуване разпоредбата на чл. 158, т. 3 от Конституцията относно правомощията на Великото народно събрание (§19). Искането е, да се отговори на въпроса кога са налице „промени във формата на държавно устройство и на държавно управление“. Тези промени могат да се извършат единствено и само от Великото народно събрание. С решение №3 от 10 април 2003 г. по конституционнно дело №22 от 2002 г. (ДВ, бр. 36 от 2003г.) Конституционният съд възприе тълкуването на Конституцията, което предложи Главният прокурор. Това решение играе важна роля в обществените процеси в България през последните години.Четвърта глава съдържа 84 тълкувателни и принципни решения на Върховния (касационен) съд относно важни институти и понятия на общата част на НК (причинна връзка, вина, неизбежна отбрана, опит, съучастие, цели на наказанието и др.) и на особената част на НК (убийство, телесна повреда, състояние на силно раздразнение, кражба, грабеж, измама, изнудване и др.), както и решения относно институти на наказателнопроцесуалното право (доказателства и доказателствени средства, задържане под стража и съдебният контрол върху него, съдържание на присъдата, съществени нарушения на процесуалните правила и др.). Заслужава да се отбележи Реш. №479 от 08.01.1996 г. по н. д. №670/1994 г., I н. о., с което Върховният съд, на основание чл. 5, ал. 4 от Конституцията, приложи пряко във вътрешния правен ред нормата на международен договор – чл. 6, т. 3, б. „с“ от Европейската конвенция за правата на човека относно задължителната защита на обвиняемия, когато не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение (§ 26, т. 55). По-късно тази международна норма беше внедрена във вътрешното ни законодателство.- Н. Филчев

...глави. Първите две глави съдържат статии ... НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС - Издателство Сиела ... ... Книгата се дели на четири глави. Първите две глави съдържат статии, публикувани в периода 1979-2007 г., които са преработе­ни, имат теоретично и Въпроси на наказателното право и съдебната практика (Към книгата има cd с електронния вариант на изданието) Издателство: СИЕЛА Автор: Никола Филчев Купи онлайн Въпроси на наказателното право и съдебната практика. - Никола Филчев за 22,50 лв. от Galaxy.bg Книга » ... store.bg - Закупилите книгата "Проблеми на наказателното ... ... . - Никола Филчев за 22,50 лв. от Galaxy.bg Книга » Проблеми на наказателното право - том 2: Особена част ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. 5 декември 2019 г. (четвъртък) 09.00 - 12.30 ч. Тема № 2 Процесуални проблеми, свързани с връчване на съобщения и съдебни книжа, призоваване на страните, такси и разноски. Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Проблеми на наказателното право - том 1: Обща част". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. Лекции по Наказателно процесуално право Съдържание: 1. Наказателно процесуално право на РБ. Понятие, задачи, и предмет на регулиране. Връзка с други правни отрасли. 2. А. - "Наказателно право на Репу...