Безплатна електронна библиотека

Обществените поръчки - 2016 - Д-р Полина Цокова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,73
ISBN: 9786199044223
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Д-р Полина Цокова

Всички Д-р Полина Цокова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Изданието съдържа:Закон за обществените поръчки, в сила от 15.04.2016 г.Правилник за прилагане на ЗОП, в сила от 15.04.2016 г.Изчерпателен коментар на новия ЗОП и ППЗОПТарифа за таксите, които се събират по ЗОП, в сила от 15.04.2016 г.Регламент (ЕО) №2195/2002 относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)Списък на обстоятелства, наличието на които обуславя съмнение за тръжни манитулацииВсички нови нормативни актове с цялостен коментар на д-р Полина Цокова

...оставка над 40 лв. Вътрешни правила по закона за обществените поръчки ... PDF ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В сила от 15.04.2016 г. Обн ... ... . Заповед рег. № 357з-1871/29.09.2016 г. относно приемане на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция на МВР - Добрич с приложения. ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки Приет с П ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки Приет с ПМС № 73 от 5.04.2016 г., обн ... Считано от 01.03.2019 г. влизат в сила поредните промени в Закона за обществените поръчки, които обичайно поставят различни въпроси пред възложители, участници и изпълнители на обществени поръчки. В брой 13 на Държавен вестник(от 16.02.2016 г.) е обнародван новият Закон за обществените поръчки. Том първи от двутомното издание „Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от Европейските фондове 2016 г." Информацията в настоящия анализ се отнася до обществени поръчки, възложени както по реда на отменения Закон за обществените поръчки (в сила до 14.04.2016 г.), така и по Обществените поръчки заемат значителен дял в Брутния вътрешен продукт (БВП) на България, достигащ до 12%, което е съпоставимо с усреднения процент в страните членки на ОИСР, и въпреки факта ... ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- ВИДИН ... 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г./ и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /обн ... Списък на обществените поръчки през 2016 г. Пряко договаряне • Изработка, доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за помещения в сгради на БНБ по обособени позиции Закон за обществените поръчки. Обн. ДВ бр.13 от 16 Февруари 2016 г., доп. ДВ бр.34 от 3 Май 2016 г., изм. и доп. ДВ бр.63 от 4 Август 2017 г., изм. ДВ бр.85 от 24 Октомври 2017 г., доп. ... Закон за обществените поръчки ... Що се отнася до директивите за обществените поръчки, срокът за транспонирането им изтече на 18 април 2016 г. Въпреки това редица държави членки На основание чл. 57, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на канцеларски материали ......