Безплатна електронна библиотека

Осигурителни правоотношения

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,3
ISBN: 954-730-080-6
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Най-добрият Осигурителни правоотношения pdf, който ще намерите тук

Описание:

...е да бъде ползвана и от практикуващи юристи, специалисти по общественото и здравното осигуряване, както и от всички, които се интересуват от своята лична и ... Трудов договор по чл. 114а от КТ • Изпълнителна агенция ... ... ... Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали години. Х. 0. Х. 5. Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице. 0 6 Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения се фо ... Трудов договор по чл. 114а от КТ • Изпълнителна агенция ... ... . Х. 0. Х. 5. Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице. 0 6 Данъчната основа за доходите от трудови правоотношения се формира като размерът на полученото от служителя общо брутно възнаграждение се намали с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които ... ОТНОСНО:Дължими осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ от лице, наето по трудови правотношения В отговор на Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ"- .. с вх. № . от 14.03.2009 г., Ви уведомяваме за следното: Според ... За периода 01.07.1999 - 31.12.1999 г. работещите без трудови правоотношения внасят сами и за своя сметка месечни осигурителни вноски върху доход, не по-малък от минималната работна заплата ... Когато за периода от 1.01.2000 до 31.12.2001 г. има внесени осигурителни вноски за лица, осигурени на друго основание и работещи без трудови правоотношения, получили възнаграждение, по-малко от ... Предприятията, които изплащат доходи по извънтрудови правоотношения (по граждански договори) са задължени, като платци на доходите, да удържат и внасят авансов данък и осигурителни вноски. Времето до 31 декември 1999 г., което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж за пенсиониране по действащите към тази дата разпоредби, се признава за осигурителен стаж по § 9 от преходните и заключителните разпоредби на ... Казус 1: Лице работи по две трудови правоотно...