Безплатна електронна библиотека

Данъчно облагане на доходите / 2006 - Стоян Гичев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,95
ISBN: 2014-19343
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоян Гичев

Всички Стоян Гичев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...ния, които могат да се ползват от ... Данъчно облагане дейността на нотариус - Бг Анализ ... ... В последно време се говори че доходите на моряците ще се облагат в България. ... 2006 г., приета на Деветдесет и четвъртата Морска сесия на Международната конференция на труда (7-23 февруари 2006 г ... Данъчно облагане на доход от л ... 【Данъчно облагане на доходите / 2006】 Данъчен консулт ... ... ... Данъчно облагане на доход от лихви ... ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) е въведен механизъм за облагане на доходите от лихви по банкови сметки, придобити от местни физически лица от източник в чужбина ... # 1563372 - 21.12.2006 15:24 Отговори ... бях пуснал връзка към закона за "ЗАКОН ЗА ОБЛАГАНЕ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ". Там има и коментари по този въпрос, както и връзки към други закони, които биха те ... Закон за корпоративното подоходно облагане. Георги КОНЕВ данъчен експерт. В Държавен вестник бр. 105 от 2006 г. е публикуван новият Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2007 г. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА Предмет на закона Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец. Парламентът одобри на второ четене изменения в редица данъчни закони. С промени в Закона за корпоративното подоходно облагане се изменят Законът за данъците върху доходите на физическите лица, Законът за местните ... Деклариране на избора за облагане Данъчно задължените лица декларират избора си по чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за текущата година в годишната ... i. Данъчно третиране на "Данък уикенд" по ЗДДС. Целта и логиката на данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС, на използването и отделянето ... Министерство на финансите обяви важни данъчни промени за 2020 г.. Изменят се няколко закона във връзка с въвеждане на европейското законодателство, като намерението е да се пресекат практиките за избягване на данъци ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ОБЛАГАНЕ И ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА. Предмет на закона. Чл. 1. Този закон урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец. Данъчни облекчения, които можете да ползвате с годишната данъчна декларация за облагане ... Данъчно облагане на фирмите. Данъчна политика в аспекта на структурните икономически реформи. Обща характеристика на данъчния контрол в България. Институции на данъчния контрол. ...