Безплатна електронна библиотека

Нотариусът и правото - Камен Каменов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,60
ISBN: 9789542803423
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Камен Каменов

Тук ще намерите книгата Нотариусът и правото pdf

Описание:

Книгата съдържа статии и студии по интересни и актуални въпроси на вещното, семейното и облигационното право, пречупени през призмата на практиката на нотариуса.

...бственикът и/или владелецът може да се обърне към нотариус, с молба да издаде констативен нотариален акт въз основа на предоставени документи, Ако нотариусът признае на молителя правото на собственост, тогава той въз основа на постановлението издава констативния нотариален акт за правото на собственост ... ВКС развива правото: Нотариалното завещание не се диктува ... ... . Правото на собственост върху недвижим имот се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. ... че нотариусът може и да откаже издаването на констативен ... Все повече хората предпочитат този начин на разплащане.При сделки с имоти нотариусът установява правото на собств ... store.bg - Закупилите книгата "Нотариусът и правото" купуват и ... . Правото на собственост върху недвижим имот се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. ... че нотариусът може и да откаже издаването на констативен ... Все повече хората предпочитат този начин на разплащане.При сделки с имоти нотариусът установява правото на собственост, обстоятелството, че договорът не противоречи на закона и добрите ... Опазване правата и интересите на страните Чл. 25. (1) Нотариусът е длъжен да опазва правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с ... • Нотариусът прочита на страните съдържанието на проекта за нотариален акт и страните потвърждават пред нотариуса волеизявленията си, отразени в проекта за нотариален акт Когато и двете страни в правния спор легитимират с нотариални актове правото си на собственост върху имота /било констативни или такива за правна сделка/, то разпределението на ... Правото да се построи, надстрои или пристрои сграда върху земя, собственост на трето лице, може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж ... Чл.6 Нотариусът има правото и задължението неговата нотариална кантора да бъде предназначена единствено за изпълнение на възложените му от държавата отговорности, за приемане на клиенти ... Проверка на имот - Специално разработени пакети за цялостно проучване на имот и съдействие при сделки . Собственост, ипотеки, възбрани, дела и др. тежести. 2.1. Проверка, извършвана от нотариус Според българското законодателство преди издаването на нотариален акт нотариусът е задължен да провери правото на собственост на продавача на имота, да прегледа решенията, взети ... Срокът за придобиване собственост по давност се определя от характера на владението и вещта. Общият давностен срок за придобиване на недвижим имот е 10 (десет)години, в случаите когато упражняването на владение върху ... Констативен нотариален акт. Адвокат вещно право в Пловдив. Относно отговорността на заложния кредитор при продажба по реда на чл. 37 от ЗОЗ на движими вещи, които не принадлежат на залогодателя....