Безплатна електронна библиотека

Училищният анализ на драмата от позициите на две изкуства – литературата и театъра - Маргарита Андонова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,24
ISBN: 9789543215607
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Маргарита Андонова

Тук ще намерите книгата Училищният анализ на драмата от позициите на две изкуства – литературата и театъра pdf

Описание:

Д-р Маргарита Андонова е завършила специалност „Българска филология" в СУ „Св. Климент Охридски". През 1982 г. защитава дисертация на тема „Изучаване на характерите в драматически произведения" и получава научна и образователна степен „доктор по педагогика". Тридесет и три години работи като учителка по български език и литература. Многократно е споделяла своя опит с научно-методически разработки в национални педагогически четения и конференции. В книгата „Училищният анализ на драмата от позициите на две изкуства - литературата и театъра" се разглеждат проблеми, свързани с основни художествено-педагогически и методически условия за пълноценно възприемане и анализ на предвидените за изучаване в училище драматически произведения. Двуединният подход към драмата във връзка с родовата й специфика, основан на единството на литературоведчески и театроведчески форми и методи за анализ, разкрива големи възможности за задоволяване на „емоционалния" глад в училище, за стимулиране на театрално-образното мислене и въображение на учениците, на техните чувства и творчески изяви, за литературно-художественото им развитие и духовно извисяване. Теоретическите постановки и предложените в книгата специфични похвати за анализ на драмата, проверени във всекидневната учителска практика, нямат за цел да дават готови методически рецепти, а само идеи, които заинтересованите читатели биха могли творчески да преосмислят и дообогатяват в своята работа.

...у от доказва), композира текст, ориентира се в комуникативна ситуация и мн ... Училищният анализ на драмата от позициите на две изкуства ... ... . др. - изобщо за всички компетентности, към които смислено приложими са термини - оператори ... изкуства, в музиката, в драмата, в танца и в литературата; Списание на Софийския университет за образователни изследвания, 2013/1 Урокът, като педагогическа реалност, винаги е бил обект на разнородни интерпретации, свързани с неговия смисъл и същност. В статията си „Урокът в началното училище- анахронизъм или реалност, ко ... Училищният анализ на драмата от позициите на две изкуства ... ... . В статията си „Урокът в началното училище- анахронизъм или реалност, която търси себе си ... Индивидуализъм (1892-1910) Пейо Яворов: Символизъм (1906-1930) страдание: Път към съвършенството, единственият път за създаване на творчество, той го съзерцава, но не познава драматизма в преживяването, защото го приема като ... ОУ "Добри Войников" е едно от училищата, които работят с деца от ромски произход. Това е основната причина, поради която в обучението на учениците се прилагат видоизменени и диференцирани подходи, съобразени с ... се срещат в работите на А.Н. Колмогоров и Н.А. Дмитриев [111], както и на А.Н. Колмогоров и Б.А. Севатьянов[112]. K. B. Athreya & P. Ney [8] и Б.А.Севастьнов разглеждат процеси на Bellman-Harris с повече от един тип ... РЕПЛРДУСОП е провел оценки на общо 633 деца и ученици в 186 учебни заведения. Проведена оценка по чл. 190 ал. 3 т.2 от ЗПУО на общо 520 деца и ученици в 175 учебни заведения вид учебно заведени е брой Вижте Училищният анализ на драмата от позициите на две изкуства-литературата и театъра от гр. София на Цена 6,30 лв - ID19705810 Купувайте и продавайте в Bazar.bg ☛ Безплатни обяви без лимити! Анализ на отпадъците Този анализ включва информация за битовите отпадъци, строителните отпадъци и утайки от ГПСОВ. 2.1. Анализ на битовите отпадъци. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВАТА ЧАСТ.....7 стр. 6.2. ... (в рамките на две седмици, считано от 23.02.09). Точно един ден преди посочената дата срещу парола за ... на мн.добрите 47% и на отличните 24% ... ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. Nota Bene! При издържан ТЕСТ по Теория на литературата, който обхваща 1/4 от въпросите, изнесени през І семестър, тези въпроси не се включват после на самия изпит. На изпита се теглят 2 въпроса: един по ... За изследване, анализ и оценка на икономическата ефективност се формира система от критерии и показатели, с помощта на които се измерват промените в различните равнища и аспекти на ефективността. АНАЛИЗ И ПРИНОС КЪМ МЕТОДИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ... лонни уреда (Фиг.1), като на всяка от колоните могат да бъдат отчитани по два параметъра едновременно. Станцията разполага със стан- Анализ на "Принцът и просякът" от Марк Твен - 1.Какъв е жанрът на произведението? За какво разказва то? - 2.Каква е ролята на първа глава? - 3.Каква представа за герои...