Безплатна електронна библиотека

Етажна собственост

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,24
ISBN: 9789547309739
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Етажна собственост pdf

Описание:

Поместен е Законът за управление на етажната собственост, който урежда отношенията, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост - права и задължения на собствениците, ползвателите и обитателите, форми и органи на управление, изпълнение и контрол на приетите решения, особени задължения във връзка с ремонта, основното обновяване и поддържането на общите части. В сборника присъства и извлечение от Закона за собствеността в частта, уреждаща съсобствеността и етажната собственост.Включени са Наредба № 6 за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване и Наредба №РД-02-20-8 за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост. Поместени са и Примерният правилник за вътрешния ред в етажната собственост, както и образци на книга на етажната собственост и споразумение за създаване на сдружение на собствениците.В информационното приложение са поместени извлечения от други закони, които засягат отношенията в етажната собственост - адресна регистрация, преустройства в етажната собственост, задължения на собствениците, отглеждащи домашни любимци. Текстовете на Закона за управление на етажната собственост са анотирани с множество вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и обяснителни бележки.

...одуцент Краси Ванков. Режисьори на сериала са Юлиан Минков и Тодор Николов, а сценаристи - Иван Ангелов, Стефан Стоянов, Златина Несторова и ... Етажна собственост (Сезон 3 - Епизод 1) - Новодомци ... ... Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и ... Как се остойностяват разноските, направени от етажен собственик по поддържането и подобряването на общи части в имот етажна собственост? ... Етажна собственост (Сезон 3 - Епизод 1) - Новодомци ... ... Как се остойностяват разноските, направени от етажен собственик по поддържането и подобряването на общи части в имот етажна собственост? admin 2018-01-04T19:57:49+00:00 - Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по този закон, се наказва с глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо ... В сгради под режим на етажна собственост, правото на собственост върху конкретен обособен обект е неразривно свързано със съпритежанието на общите части на сградата, осигуряващи ... 50+ videos Play all Mix - Етажна Собственост Сезон 1 Епизод 1 YouTube Пълна лудница 09.05.2013 - Duration: 44:33. sinkan00 243,149 views Проблемът Абонатните станции могат да бъдат собственост „Топлофикация", но могат да бъдат собственост и на етажните собственици в сграда в режим на етажна собственост. В настоящото изложение ще бъдат използвани условно три понятия за етажна собственост, обозначаващи различни режими на съчетаване на правата на собственост върху земята и изградените върху нея сгради: вертикална ... Етажна собственост . Промени в ЗУЕС 2019 г. Регистър на постъпилите предложения ... Регистър на сдруженията - етажна собственост Национална програма за енергийна ефективност Регистър на разрешения за таксиметров превоз Съгласно чл. 6 ал (3) от ЗУЕС Обитателите на сграда в режим на етажна собственост имат задъл...