Безплатна електронна библиотека

Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители - Светла Маргаритова-Вучкова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,39
ISBN: 978-954-730-720-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Светла Маргаритова-Вучкова

Всички Светла Маргаритова-Вучкова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В книгата се изследва ефектът наизмененията в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни инепълнолетни от 2004 г. върху дейността на специализираните органи и институциив сферата на превенцията на правонарушения на лицата на възраст от 8 до 18години. Чрез анализ на характера на особеното производство по налагане навъзпитателните мерки „настаняване в социално-педагогически интернати” и„настаняване във възпитателни училища-интернати” се защитава тезата, че по свояхарактер тази процедура е по-скоро административна. Разгледана е подробносъдебната практика по настаняване на малолетни и непълнолетни в специализиранивъзпитателни заведения. Изложени са изводи относно типичните нарушения приопределянето на възпитателните мерки по настаняването в институциите – кактоформалните нарушения, така и тези, свързани с качеството на съдебните актове.Представени са вижданията на автора относно някои несполучливи законодателнирешения при промените в ЗБППМН от 2004 г. и са посочени проблемите в практикатавъв връзка с празнотите в закона. Изследването е пречупено през призмата насъответствието на закона и практиката с Европейската конвенция за защита направата на човека и основните свободи. В края на книгата е направен анализна процедурата по настаняване в специализирани институции и съответствието й сЕКПЧ на основата на практиката на Европейския съд по правата начовека. Светла Маргаритова-Вучкова е докторпо право, работи от дълги години в областта на правата на човека и преподавакриминология в Бургаския свободен университет.

... Bookpoint! Вашето място за книги онлайн ... PDF мерки за малолетни и непълнолетни правонарушители ., , 2011 ... . Компетентност на МК: налагане на възпитателни мерки от 1 страна спрямо непълнолетни и малолетни лица по чл.13 от закона, а от друга, мерки спрямо родителите, неполагащи достатъчно грижи за ... СЛЕДИ отблизо поведението и разв ... Наказателна отговорност. Мерки, прилагани спрямо малолетни ... ... ... СЛЕДИ отблизо поведението и развитието на малолетни и непълнолетни, излезли от СПИ, ВУИ и поправителни домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените и взема мерки за ... броят на кражбите и хулиганските прояви е бил 26. Същевременно през 2019 г. са регистрирани 21 малолетни и непълнолетни правонарушители, докато през по-миналата година те са били 39. Относно проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, с който се предвижда отмяна на Закона за борба с ......