Безплатна електронна библиотека

Политическият риск - анализ, оценка, управление - Елена Симеонова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,52
ISBN: 9789540734897
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Елена Симеонова

Насладете се да четете Политическият риск - анализ, оценка, управление Елена Симеонова epub книги безплатно

Описание:

„Любопитно и будещо размисъл четиво... Могат ли, а и струва ли си финансовите анализатори да се опитват да измерват и управляват политическия риск - нещо толкова трудно уловимо, но в много случаи значимо? Авторът убедително показва, че усилието си струва;(Надя Неделчева, CFA, портфейлен мениджър в Карол Капитал Мениджмънт)За представителите на бизнеса и финансите тази книга предлага поглед „от другата страна на огледалото". Тя „осветява" онези аспекти на риска, които те предпочитат да игнорират, защото трудно могат да бъдат превърнати в цифри." (проф. д.п.н. Георги Манолов, президент на Колеж по администрация и управление - Пловдив)„Книгата е сериозна заявка на автора за отвоюване на собствена територия в проблематиката на рисковия анализ като цяло и на политическия риск в частност. Авторът умело съчетава познания по политически науки, международни отношения финанси"(доц. д-р Блага Благоева, катедра „Политология" - УНСС)

...ка, управление и обмяна на информация за риска; Оценка на риска Директива 2007/60/ЕС за оценка и управление на риска от наводнения Оценката и управлението на риска от наводнения за Р ... 【Политическият риск - анализ, оценка, управление】 УИ "Св ... ... . България е предмет на Европейската Директива за наводненията (ДН), която е в сила от 26.11.2007 г. и е ... Николова, И. Управление на валутния риск в нефинансова компания, дисертация, 2012 г., 3 глава. к Идентифициране на риска Анализ на риска Оценка на риска Прилагане на мерк ... Управление на риска - Уикипедия ... .11.2007 г. и е ... Николова, И. Управление на валутния риск в нефинансова компания, дисертация, 2012 г., 3 глава. к Идентифициране на риска Анализ на риска Оценка на риска Прилагане на мерки срещу риска показателите и моделите за анализ и оценка на равнището й, а върху данни от реална компания ... неподложена на риск от загуби. Следователно, ... Оценка и управление.М., „Дело и сервис", 2004, с.117 ... Кредитный риск: оценка, анализ, управление Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес» CC BY 3086 - Добавочный риск - это количественная оценка связи между воздействием вредного фактора и болезнью. Она является наиболее подходящей при принятии решений по каждому конкретному случаю. Этапы риск-анализа. Риск-анализ - это деятельность в сфере науки и менеджмента, состоящая из нескольких этапов научных исследований, целью которых является определение точных ... Анализ, оценка и управление риском ... Применение понятия риск, таким образом, переводит опас­ность в разряд измеряемых категорий. Риск, фактически, есть мера и количественная оценка опасно ... Показатели и модели за анализ на финансовото състояние на фирмата 211 постъпи и с величините на показателите за текущата година - те могат да се оценка на операционния риск са идентифицирани следните основни бизнес процеси: 2.2.1 Управление на портфейли Так, автор книги «Репутационный риск. Управление в целях создания стоимости» Ариф Заман считает, что на практике управление рисками осуществляется в двух направлениях. Процесът на управление на риска включва следните основни етапи: идентифициране, анализ и оценка, документиране, реакция на рисковете, мониторинг и докладване. Оценката на риска се извършва от специалистите на предприятието, при необходимост подпомогнати от външни специалисти и службата по трудова медицина, със съдействието на лица, ангажирани в трудовия процес ... Тук можете да откриете подробна информация за "Център за Анализи и Управление на Рискове" ЦАУР, както и всички публикувани от центъра аналитични доклади...