Безплатна електронна библиотека

Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД - Красимир Митев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,22
ISBN: 9789547308831
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Красимир Митев

Тук ще намерите книгата Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД pdf

Описание:

Уредбата му е част от института на неоснователното обогатяване (чл. 55–59 ЗЗД), включващ два основни фактически състава: получаването на нещо без основание (чл. 55–58 ЗЗД) и неоснователното обогатяване за чужда сметка (т.нар. общ фактически състав – чл. 59 ЗЗД). Първият състав, който е предмет на изследване в книгата, е допълнително разделен на три подсъстава – получено при начална липса на основание; с оглед на неосъществено или на отпаднало основание. Техният корен е в римското право, далеч преди да се появи идеята за общо правило, според което всяко неоснователно обогатяване за чужда сметка поражда задължение на обогатения към обеднелия. Тя намира окончателно признание в края на XIX и началото на XX век. Задължението за реституция, пораждащо се при получаване на нещо без основание, обаче не е „погълнато” от общaтa норма, а повечето съвременни законодателства запазват самостоятелната му уредба. Причините за това разрешение се крият както в неговия генезис, така и във функциите, които то изпълнява. Първата цел на задължението за връщане на полученото без основание не е да се отстрани нечие неоснователно обогатяване, а да се осъществи реституция на даденото. Щом някой е получил нещо от другиго, за да се погаси вземане, следва по принцип да е обвързан със задължение за връщането му, ако се окаже, че вземането не е съществувало или е отпаднало с обратна сила. Обстоятелството, че условието за получаване (юридически факт или правоотношение) не е (вече) налично, е достатъчна причина за възникване на реституционно задължение. Затова обогатяването на получателя поначало не е сред условията за пораждане на това задължение. То придобива значение в отделни случаи, когато полученото не може да се върне в натура. 

... чл. 55-58 ЗЗД. В книгата се разглежда задължението за връщане на получено без основание: условията, при които то се поражда; неговото съдържание; обем и действие (изпълнение и неизпълнение) ... 10. Неоснователно обогатяване: а) понятие и видове ... ... . Книга » Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Правната уредба се съдържа в чл.55 - 58 ЗЗД. ... въпреки че се е осъществил специалния състав по чл.55 не възниква не ... НЕОСНОВАТЕЛНО ОБОГАТЯВАНЕ ... . 55-58 ЗЗД ★ Плащане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес. Правната уредба се съдържа в чл.55 - 58 ЗЗД. ... въпреки че се е осъществил специалния състав по чл.55 не възниква неоснователно обогатяване / т.нар.съзнателно изпълнение на нравствен дълг ... По отношение задължението за връщане на парична сума, получена без основание или при отпаднало основание по чл. 55, ал. 1 ЗЗД, няма законно определен срок." [1] Определения при Голева. П. За правната квалификация на осъдителния иск, обусловен от специалния установителен иск по чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ, предвид квалифицирането му от въззивния съд като такъв по чл. 55, ал. 1 ЗЗД, както и ... Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД интернет книжарница Автор: Неоснователно обогатяване по чл. 55-58 ЗЗД Красимир Митев ЧЛ. 59 ЗЗД - общ състав на неоснователно обогатяване. ЧЛ. 227, АЛ. 5 ЗЗД - относно неоснователно обогатяване при отмяна на дарение. ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА При иск за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД изцяло в тежест на ищеца е да докаже обедняването си по основание и размер, респективно обогатяването на ответника, като може да ... Районният съд е направил погрешен анализ на доказателствата, с оглед предмета на доказване при иск за неоснователно обогатяване с правно основание чл.55, ал.1, предл.2 - ро от ЗЗД. Re: неоснователно обогатяване по 59 ЗЗД или гесция от pitasht » 22 Юни 2010, 05:45 има и трето мнение по случая-подобрения, направени от държател по ЗС аз лично го отхвърлям но все пак е налице. 87. Неоснователно обогатяване по 59 ЗЗД чл. 59 ЗЗД 1. Определение и фактически състав Общите диспозитивни норми на исковете за неоснователно обогатяване по чл.59 от ЗЗД намират своето тясно приложение в споровете, касаещи интелектуална собственост, като в някои хипотези те са изрично уредени като ... Фактически състав на неоснователно обогатяване по чл. 56 ЗЗД; Заместващата облага при погиване, респ. при надлежно разпореждане с подлежаща на реституция вещ по иска с правно основание чл. 57 ... Виж какво к...