Безплатна електронна библиотека

Обекти на интелектуалната собственост - Живко Драганов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,16
ISBN: 9789547309937
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Живко Драганов

Можете да изтеглите книгата Обекти на интелектуалната собственост във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Книгата представлява общо изследване на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на интелектуална собственост. Изясняват се тяхната правна природа и характерните им черти. Интелектуалната собственост е съпоставена и отграничена от правото на достъп до информация, от правото на свобода на словото, от закрилата на културно-историческото наследство и др. Проследява се използването на понятието интелектуална собственост от появата му до наши дни. Отделено е внимание на някои от най-значимите теории, които са оказали влияние над формирането и развитието на правната закрила на нематериалните блага. Разгледани са различните групи обекти на интелектуална собственост и са изследвани взаимовръзките между тях. В самостоятелни глави са анализирани обектите на авторското право и на сродните на авторското право права, обектите на индустриална собственост и всички други нематериални блага, които са получили закрила като обекти на интелектуална собственост. Засегнати са актуални и дискусионни въпроси във връзка с постоянното разширяване на предметния обхват на интелектуалната собственост. Направени са предложения за усъвършенстване на нормативната ни уредба.За автораЖивко Драганов е доцент по право на интелектуалната собственост към ЮФ на УНСС, адвокат, представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България и професионален представител пред Службата на ЕС за интелектуална собственост. Автор е на книгите „Правен режим на означенията“ (2006) и „Правна закрила на промишления дизайн в ЕС“ (2008).

..., всички обекти на интелектуалната собственост се състоят от обекти на авторско право и сродните му права, и права на индустриалната собственост ... Лекции по Интелектуална собственост - проф. Виолета Цакова ... ... . Видеоигрите обаче получават и специална защита като компютърна програма чрез Закон № 9.609/98 за защита на интелектуалната собственост на софтуер. 1050 Творчески индустрии и интелектуална собственост Организация и управление извън сфе ... store.bg - Обекти на интелектуалната собственост - Живко ... ... .609/98 за защита на интелектуалната собственост на софтуер. 1050 Творчески индустрии и интелектуална собственост Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на интелектуалната собственост във филмовия бизнес ... Целта на учебника е да представи в един системен вид същността, основните характеристики и механизми на действие на т.нар. нови обекти на интелектуална собственост. Книгата представлява общо изследване на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на интелектуална собственост. Изясняват се тяхната правна природа и характерните им черти. В областта на правото на интелектуалната собственост „Димитров, Петров и Ко." притежава богат и разностранен опит в защитата на търговски марки, авторско право и сродните му права, промишлени дизайни,... Индустриална собственост (на английски: Industrial property) е вид интелектуална собственост, в която основни обекти на закрила са изобретенията и полезните модели, марките и географските означения, промишленият дизайн ... 42. Правна закрила на топологията на интегралните схеми 43. Защита на домейн имената Л И Т Е Р А Т У Р А : Основна: 1. Драганов, Ж., Обекти на интелектуалната собственост, С., Сиби, 2016 2. Павлова, М. - други обекти на правото на интелектуална собственост. Право на интелектуалната собственост и митническо право на ЕС. В хода на курса ще може да се запознаеш в детайли за търговските марки, патентите, авторското право и още много различни обекти на интелектуалната собственост. Закрилата на интелектуалната собственост е от особено значение за търговията в Интернет. Независимо дали става въпрос за закрила на Вашия бранд чрез регистрацията му като търговска марка ... Правото на интелектуална ...