Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване - 2019 - Ивайло Иванов – ръководител,Даниела Асенова, Катя Кашъмова,Любомира Язаджиева, Снежана Малакова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,89
ISBN: 2010012862
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ивайло Иванов – ръководител,Даниела Асенова, Катя Кашъмова,Любомира Язаджиева, Снежана Малакова

Най-добрият Социално осигуряване - 2019 pdf, който ще намерите тук

Описание:

Съдържание на книгата-годишник:Актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и на други нормативни актове.Практика на ВАС.Писма и указания на НОИ и на НАП по прилагането на КСО и ДОПК.Подробни коментари по промените в осигурителното законодателство.Приложна информация.Целевата аудитория: Социални експерти, счетоводители, финансисти, юристи, специалисти в системата на НОИ и НАП, работодатели и синдикалисти, осигурители и самоосигуряващи се.

... приемат молби за еднократна помощ за първокласници, за учебната 2019/2020 г ... Кодекс за социално осигуряване ... . ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения автор: Ваня Иванова. В ДВ брой 102, от дата 11.12.2018 г., е обнародван Законът за бюджета на държав ... Осигуряване като собственик и управител на фирма | Firmite.bg ... . В ДВ брой 102, от дата 11.12.2018 г., е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.В Преходните и заключителните разпоредби са направени промени в Кодекса за социално ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) В сила от 01.01.2000 г. ... 99 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в ... През месец февруари 2019 г. съм се осигурявал по трудово отношение към даден работодател като специалист за сумата от 2800 лв., през същия месец получавам от същия работодател сума по ... Справка за статус на социално осигуряване. Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране. Справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след ... Наративна педагогика, летен семестър 2019/2020. Системи за социално осигуряване, летен семестър 20... Педагогика. Задочно обучение. Анкетни проучвания. 2019/2020. Бакалавърски програми. Course Blaga. ICT in ... Социално осигуряване - 2019 ⚫ от Ивайло Ивано...