Безплатна електронна библиотека

Юридическо задължение - Бойка Чернева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,50
ISBN: 9786192261290
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Бойка Чернева

Тук ще намерите книгата Юридическо задължение pdf

Описание:

Книгата представлява опит да се поставят проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение. Задълженията на личността имат своите морални, политически и юридически основания. Нормативният характер на юридическото задължение като мяра на дължимо поведение и начините за институционализиране на социалните задължения в правото са негови особености.Юридическото задължение има различни проявления. Едни задължения сe институционализират в правото за всички субекти. Други задължения се установяват за определен субект на правото като специални. Задълженията проявяват особености в рамките на частното и публичното право. Съществуват и особени юридически задължения: положителните задължения, задълженията за упражняване на субективно право и автоотнасящите се задължения.Юридическите задължения неизменно се свързват със субективните права. Отношенията между тях протичат на различни нива и в различна форма. Те надхвърлят представата за традиционната корелативна връзка. Задълженията и правата не са подчинени едно на друго. Връзката между между тях се осъществява в рамките на правния статус на лицата или обхваща правните сфери на два и повече субекти.

...ение". В този случай ДДС се самоначислява от получателя на Събиране на вземане, задължение, дълг от физическо и юридическо лице ... Лекции по Право: 34. Субективно право и юридическо задължение. ... . съдебно събиране на вземания. Неплатени фактури, неизпълнен договор, изпълнителни дела Уважаеми Клиенти, Благодарим Ви, че избрахте eSign за Ваш доверен партньор. При нас ще получите бързо и качествено обслужване, без да се налага да чакате с часове на опашка! Очакваме Ви! местното юридиче ... Декларация за липса на изискуеми задължения към физически ... ... . При нас ще получите бързо и качествено обслужване, без да се налага да чакате с часове на опашка! Очакваме Ви! местното юридическо лице или едноличният търговец е подал в срок отчети по чл. 10 от Валутния закон, ако е имал такова задължение. Въпросът, който поставяте, е дали при тези обстоятелства е налице задължение за подаване на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. забраненост с юридическа санкция - от обективна страна нарушава определено юридическо задължение, за което е предвидена юридичедско-санкционни последици. Определение на понятието юридическо лице ... без това да им е възложено като задължение от държавата или от публични институции. Такива юри­дически лица са синдикалните организации ... Чернева, Бойка (2019) Юридическо задължение. С.: Сиби, 2019. София Резюме / Abstract Книгата представлява опит за определяне на юридическото задължение като основно правно понятие. Представени са ... Ако са внесени със забава, т.е след изтичане на срока за плащане на данъците на физическите лица, то в този случай е налице задължение за заплащане на лихви. Молба за издаване на удостоверение за наличие, респ. липса на изпълнителни дела - за юридическо лице; Всяко данъчно задължено и нерегистрирано по ДДС физическо лице ще има задължение да се регистрира за целите на ЗДДС, ако извърши ВОП на стоки, които са закупени от регистрирани по ДДС лица в ... Юридическо задължение. Книгата представлява опит да се поставят проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение. Полезна информация за пътуващите можете да намерите на страницата на Европейската комисия Данъчно облагане и Митнически съюз (taxud) ТУК Информация за Брекзит можете да намерите тук. Възможно е при представяне на ... Задължение за регистрация по реда на чл. 97а от ЗДДС би възникнало, ако чуждестранното юридическо лице има постоянен обект на територията на държава-членка, различна от България, и услугата ... От 2020 година задължението за публикуване на Декларация по чл.38, ал.9, т.2 за липса на дейност е еднократно, т.е. предприятие, което през 2020 година декларира по реда на ЗСч, че не е извършвало ... Относно изискването за поставяне т.нар. „фирмен печат". Законовата рамка и правното значение на „печата на търговеца" и други юридически лица. - Адвокат Симеонова-Коруджиева, София, България. Отговорност на управител за задължения на дружеството - реалност, с която все по-често се сблъскваме в практиката. Отоговрност по чл. 19 от ДОПК....